Danh mục sản phẩm

0947 26 16 39

Mr. Hòa

Call:0903726552

Mr. Duy

Call:0971124639

Sản phẩm tiêu biểu

 • Xử lý nước thải dệt nhuộm
 • HÊ THỐNG OZONE
 • LỌC NƯỚC
 • Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết 350Lít
 • DÂY CHUYỀN 1000 đến 3000 lít
 • Hóa chất xử lý nước tháp giải nhiệt H 2001
 • HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC GIẾNG KHOAN
 • Xử Lý nước thải công nghiệp
 • Xử Lý nước thải bệnh viện
 • Xử Lý nước thải Sinh Hoạt
 • Hóa Chất Tẩy rửa tháp giải nhiệt HNB 1201
 • Hóa chống ức chế ăn mòn lò hơi
 • Hóa chất bảo trì lò hơi SH00992
 • Hóa Chất Bảo Trì Lò Hơi SH00991
 • Hương xử lý mùi SHG - MH 616
 • AUTOVANLES
 • Muối Tái sinh Ấn độ
 • Hóa chất khử mùi SHG - KH 62
 • Vi sinh khử mùi SHG - KH 02
 • Đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ Electromagnetic Flowmeter
 • Hệ thống máy châm khí clo chuyển đổi tự động

Chi tiết dịch vụ

Đánh Giá Tác Động ĐTM

Đối tượng lập ĐTM:

Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ - Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

CHỦ DỰ ÁN

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN)

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNGXẤU VÀ PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG